Dienstverleningsdocument - Weening Adviesgroep

Dienstverleningsdocument van Weening Adviesgroep BV

Vanaf 1 januari 2006 is de Wet FinanciŽle Dienstverlening van kracht geworden. Deze wet is van toepassing op alle financiŽle overeenkomsten met consumenten. Ten aanzien van verzekeringen geldt deze wet ook voor zakelijke relaties.

De uitvoering van deze wet is in handen gegeven van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Weening Adviesgroep heeft van de AFM vergunningen gekregen voor de bemiddeling en advisering op het gebied van:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Hypothecair krediet
  • Consumptief krediet
  • Electronisch geld
  • Spaarrekeningen
  • Betaalrekeningen

Hiertoe is een nummer toegekend te weten: 12020609

In de WFD is bepaald dat een klant voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzicht behoort te krijgen in de dienstverlening. Daarom is door ons een dienstenverleningsdocument samengesteld, die u kunt nalezen, of kunt downloaden als PDF om inzicht te krijgen in onze dienstverlening.