Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat gebeurd er met uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

Sinds 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In tegenstelling tot de eerdere WAO gaat de wet niet uit van iemand niet meer kan, maar om wat iemand nog wel kan. De wet is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan.

In principe is er pas sprake van arbeidsongeschiktheid voor deze wet na 2 jaar. Dit omdat de werkgever in de eerste 2 jaar verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon bij ziekte. Deze verplichting is 70% van het laatste loon met een maximum van 70% van  46.954,- . In de praktijk zullen veel werkgevers middels de CAO zelfs 100% doorbetalen in het eerste jaar.

Na de eerste 2 jaar zijn er 2 mogelijkheden te weten:

  • Volledige ongeschikt (>80%) en geen kans op herstel (IVA)
  • Gedeeltelijk ongeschikt (35%-80%) (WGA)

 

In het eerste geval is de uitkering 75% van het laatstverdiende dagloon met een maximum van 75% over 46.954,- (2008). Bij hogere inkomens ontstaat er dus altijd een tekort.

In de tweede situatie zal er deel inkomen worden betaald vanuit de wet 70% over het verschil tussen het oude loon (voor ongeschikheid) en het nieuwe loon (restcapaciteit bij arbeidsongeschiktheid). Ook hier geldt de maximering van 46.954,-.

Het is van belang om te toetsen, wat de invloed is op uw inkomen en de betaalcapaciteit voor de vaste lasten, indien het inkomen in het ergste (en tevens de meest gunstige variant terugvalt tot 75% van 46.954,- ofwel 35.215,-.