Maximaal rendement uit uw lijfrentekapitaal

Fiscaal vriendelijke sparen voor de oudedag

In de afgelopen tientallen jaren is er door veel mensen maandelijks of jaarlijks een premie betaald  voor een zogenaamde lijfrentepolis. Een verzekering, die een kapitaal opbouwd ter aanvulling op het pensioen. De premie is bij betaling onder voorwaarden aftrekbaar en de uitkering is ter zijner tijd belast. In onderstaande tekst gaan we vooral in op de mogelijkheden van het vrijkomende kapitaal.

Lijfrente "oud regime"

Om de mogelijkheden te bepalen die er zijn met het vrijkomende kapitaal is het belangrijk om vooraf te kijken onder welk fiscaal regime een polis valt. Lijfrentekapitaal dat is opgebouwd via periodieke premiebetaling, met een polis afgesloten voor 16 oktober 1990 of opgebouwd middels éénmalige koopsomstorting en afgesloten voor 1 januari 1992.

Deze polissen zijn veel flexibeler dan de later afgesloten polissen en het is dan ook belangrijk om te voorkomen dat in de uitkeringsperiode de flexibiliteit verloren gaat.

Er zijn een 4-tal opties voor "oud regime"polissen:

  • Direct laten uitkeren (afkoop zonder fiscale boete)
  • Doorschuiven van het kapitaal
  • Omzetten in een direct ingaande lijfrente  (alle vormen)

 

Lijfrente "Nieuw regime"

Deze lijfrenteverzekeringen zijn de polissen afgesloten na 16 oktober 1990 en zoals die ook nu nog kunnen worden gesloten. In de opbouwfase, wordt middels een formule de jaarruimte berekend en/of de reserveringsruimte. Indien uit de formule blijkt dat er in fiscale zin sprake is van een pensioentekort, mag lijfrenteaftrek worden genoten.

Naast de jaarruimte en de reserveringsruimte kan extra lijfrenteruimte worden benut via de Fiscale Oudedagsreserve (ondernemers) of de Stakingswinst (ondernemers).

In de uikeringsfase zijn deze lijfrentevormen veel beperkter en worden er eisen gesteld aan de hoogte van de lijfrente en de uitkeringsperiode. Daarnaast is het niet mogelijk het opgebouwde kapitaal in één keer te laten uitkeren of over te dragen aan een ander.

In de uitkeringsfase kan het kapitaal:

  • Worden doorgeschoven
  • Omgezet in een direct ingaande lijfrente

 

De toegstane lijfrentevormen zijn:

  • Levenslange oudedagslijfrente
  • Tijdelijke oudedagslijfrente
  • nabestaandenlijfrente
  • Overbruggingslijfrente

 

Uit bovenstaande zal blijken dat het hier echt om een product gaat dat specifieke fiscale kennis vereist. Onze adviseurs beschikken over deze vakbekwaamheid en zijn u dan ook graag van dienst met een persoonlijke advies.