Oudedagspensioen

Hoe ziet uw inkomen eruit op pensioendatum?

Het is belangrijk om tijdens de werkzame periode periodiek uw pensioensituatie te bekijken of deze in pas loopt met de ontwikkeling van uw inkomen en voldoet aan uw wensen en uw doelstellingen.

Bijna alle Nederlanders worden op de één of de andere wijze geconfronteerd met een afwijking in de pensioenopbouw, waardoor de in de regeling genoemde 70% van het laatste verdiende loon niet wordt gehaald. We noemen hieronder een aantal oorzaken.

 • Pensioenbreuk t.g.v. wisseling werkkring
 • Tijdelijk verblijf in het buitenland
 • Geen eindloonregeling
 • Pensioenopbouw gemaximeerd
 • Geen pensioen over bonussen, provisie etc.
 • verlies onkostenvergoedingen en auto van de zaak
 • AOW-gat t.g.v. leeftijdsverschil tussen partners.
 • Geen pensioen via werkgever
 • Geen pensioen als zelfstandige
 • Tegenvallende beleggingsresultaten
 • Etc.

 

Een oudedagspensioen bestaat normaliter uit een tweetal schijven te weten, de wettelijke Algemen Ouderdomswet van € 8.649,- per persoon (gehuwd cijfers 2008). Deze uitkering wordt aangevuld met het via de werkgever opgebouwde pensioen. Het totaal zou circa 70% van het laatstverdiende salaris dienen te zijn.

In uw eigen privésituatie hebben we vervolgens nog de vermogenspositie, door opgebouwde aanvulling in lijfrentepolissen, kapitaalsverzekeringen, beleggingen etc. Verder geeft de eigen woning over het algemeen een behoorlijke overwaarde, waardoor er voldoende aangevuld kan worden.

Toch blijft het verstandig om dit geheel zo nu en dan tegen het licht te houden en de afweging te maken of e.a. overeenstemt met uw wensen en wat er zonodig dient te worden aangepast.