Procedure schademelding

Wat te doen bij schade?

Indien u schade heeft, kunt u ons ook buiten kantooruren altijd bellen 0321-335533, hiertoe staat op het antwoordapparaat het nummer van de schadecorrespondent, waarna in overleg met u kan worden bepaald, welke actie er direct dient te worden ondernomen. Bij calalmiteiten zal direct een expert worden ingeschakeld, die ook advies kan geven over schadebeperkende maatregelen.

In principe kunnen de meeste schades eenvoudig worden aangemeld via de telefoon, de email of de digitale polismap, waarna we indien het schadebedrag bekend is binnen enkele dagen de schade kunnen afwikkelen en uitkeren.

Bij autoschade, zal indien de auto casco verzekerd is, veelal worden doorverwezen naar een samenwerkend autoschadebedrijf. Daarnaast regelen we voor u een expert en indien noodzakelijk stellen we de tegenpartij aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Voor het verhalen van schade op een aansprakelijke derde, bent u alleen verzekerd indien er ook aanvullend rechtsbijstand is meeverzekerd. In de meeste gevallen zal de verzekeraar de cascoschade verhalen op de tegenpartij waarna wij aanvullend uw persoonlijke schade verhalen, zoals persoonlijke eigendommen, waardevermindering, letsel etc. We doen dit echter als service, omdat hiervoor geen dekking is. We hebben voor verhaalschaden een contract afgesloten met CED Claimsservice een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhalen van schade. Daarnaast hebben we contacten met diverse letselschadebureau's.

Bij schade is het belangrijk dat er altijd namen worden genoteerd van eventuele getuigen en duidelijke gegevens van de tegenpartij. Bij autoschade is een politierapport een pré, maar in de praktijk niet altijd haalbaar. Het is dan belangrijk dat de partijen gezamenlijk het schadeformulier invullen en tekenen.

Voor alle schade geldt, dat verzekerde alle maatregelen mag nemen om schadebeperkend op te treden en dat deze kosten ook aanvullend kunnen worden geclaimd. Onder de downloads treft u de verschillende schadeformulieren aan.