Risicoverzekering

Risicoverzekering

Als er binnen het gezin onverhoopt één van de partners komt te overlijden, dan kan dat een ernome daling van het inkomen tot gevolg hebben en is het belangrijk dat de lasten van een hypothecaire geldlening betaalbaar blijven.

In de meeste gevallen, wordt er dan ook voor gekozen om de schuld af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering, zodat na overlijden de schuld kan worden ingelost of de vrijvallende gelden kunnen worden aangewend voor inkomstenaanvulling voor de acherblijvende partner.

We hebben hieronder een rekentool opgenomen van één van de scherpste aanbieders op de markt. U heeft daarmee een indicatie van de kosten. Voor een defintieve offerte, adviseren wij u altijd contact op te nemen met een adviseur. Ook bij een makkelijk te vergelijken product als een risicoverzekering zijn er valkuilen. Zo zijn de "goedkoopste maatschappijen" vaak erg snel met een verhoging of een uitsluiting en verdient het soms aanbeveling om meteen voor een andere maatschappij te kiezen. Daarnaast is er een behoorlijk verschil in de voorlopige dekkingsmogelijkheden, wat van belang is indien de lening pas op een veel later tijdstip passeert.