Zakelijke verzekeringen - Weening Adviesgroep

Veel ondernemers blijken slecht verzekerd

Uit onderzoek komt naar voren dat veel ondernemers bezuinigen op verzekeringen en daardoor onnodig grote risico's lopen voor de continuiteit van hun bedrijf.

We willen hieronder een lijst geven van noodzakelijke verzekeringen voor de ondernemer. Tegelijkertijd kiezen we er voor om ons tot een lijst te beperken. Wat in uw specifieke situatie belangrijk is en of risico's verzekerd moeten worden of ook zelf gedragen kunnen worden, is in elke situatie anders. Indien u dat wenst, maken we voor uw bedrijf een risicoanalyse, waarin we samen met u het gehele verzekeringspakket in kaart brengen en adviezen geven over mogelijke oplossingen, indien er hiaten zijn.

Belangrijke verzekeringen zijn:

Zakelijk:

 • Opstal pand (indien in eigendom)
 • Huurdersinvesteringen (in gehuurd pand)
 • Goederen en invenatris (event. oogst/vee)
 • bedrijfsschade (winstderving na calamiteit zoals brand/machinebreuk)
 • Wagenpark
 • Ziekteverzuim (bij personeel)
 • Pensioenregeling (bij personeel)
 • Transport (o.a. bij vervoer door derden)
 • Aansprakelijkheid

 

Ondernemer zelf:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziektekosten
 • Pensioen (in iedergeval overlijdensrisico)

 

Daarnaast zijn er nog veel meer zaken die verzekering behoeven, maar in grote lijnen zou bovenstaande checklist een redelijk kapstok zijn voor een eerste analyse.

Ook hier zou een periodieke check op zijn plaats zijn, omdat bedrijven nou eenmaal aan ontwikkeling onderhevig zijn en risico's kunnen veranderen in de loop der tijd.

Voor meer informatie over de zakelijke verzekeringen van Weening Adviesgroep kunt u contact met ons opnemen.