Klachtenprocedure

Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Omdat het ons streven is om daar waar klachten zijn, te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is het van belang dat u op de hoogte bent van onze klachtenprocedure.

Allereerst verzoeken wij u, indien u niet tevreden bent, ons daar zo spoedig mogelijk over de informeren. U kunt dat in eerste instantie telefonisch doen. Mocht er desondanks gene aanvaardbare oplossing worden geboden, dan verzoeken wij u ons schriftelijk (en ter attentie van de directie) op de hoogte te stellen van uw klacht. Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen een reactie met eventueel een voorgestelde procedure om tot een vergelijk te komen.

Daarnaast is ons kantoor aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)onder nr. 300.014154.  Wanneer wij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u hier uw klacht voorleggen.

De adresgegevens van het KIFID zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening

Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag,    Tel. 070-3338999   info@klachteninstituut.nl

Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade welke zou kunnen ontstaan door gemaakte fouten.