Financieringen

Algemene Krediet informatie

Een lening afsluiten doet u niet iedere dag en dat is maar goed ook.  Toch kunnen zich situaties voordoen, waarbij een krediet of lening nodig is, om tijdelijke meer financiële ruimte te hebben of een aankoop te financieren.

Het is dan de vraag wat de beste oplossing is. Moet je kiezen voor een krediet, een persoonlijke lening, de Credit kaart of toch voor een verhoging van de hypotheek.  En wat te denken van de Private lease mogelijkheden via de autodealers?   Dat alles nog los van de verschillende aanbieders, voorwaarden en rentepercentages.

In die gevallen kunnen de adviseurs van Weening Adviesgroep u van dienst zijn.  Samen met u bekijken ze welke financieringsmogelijkheid het beste past bij uw persoonlijke situatie rekening houden met uw wensen en doelstellingen.  Uiteraard kunnen we van verschillende aanbieders de offertes met elkaar vergelijken, zodat u altijd een passend voorstel krijgt.  Weening Adviesgroep heeft ondermeer aanstellingen van Interbank, Defam en de Nationale Nederlanden.

Ook de ondernemer kan bij ons terecht voor een krediet indien dit bestemd is voor een privé uitgave.  Zakelijk krediet wordt door ons niet aangeboden.

Een krediet wordt altijd aangemeld in de BKR, waardoor het aangaan van kredieten ALTIJD de leencapaciteit voor de eigen woning aantast. Het aangaan van een krediet, kan dus betekenen dat het afsluiten van een hypotheek voor de eigen woning, niet mogelijk is. Het  is alleen daarom al verstandig om u goed te laten adviseren rondom het aangaan van een krediet of een lening.  Dit is ook van toepassing voor vormen van koop op afbetaling (telefoonabonnement met “gratis”telefoon), privatelease voor de auto, zonnepanelen etc.

 

 

 

Het doorlopend krediet

Een flexibele kredietfaciliteit

Een doorlopend krediet is een interessante financieringsoplossing met veel vrijheid, flexibiliteit, variabele rente en gunstige voorwaarden.

Als u kiest voor deze financiering gaan wij kijken of het binnen uw budget past. Is dit het geval, dan krijgt u van ons een bepaalde kredietlimiet, waar u vervolgens naar behoeft over kunt beschikken. Dit is handig wanneer u iets achter de hand wilt hebben. U betaalt alleen rente en aflossing over het opgenomen bedrag.

De maandtermijn wordt in overleg bepaald. Dit is altijd een percentage van 1%, 1,5% of 2% van het totale kredietbedrag.  Wilt u een hoger maandbedrag, dan kan dat in overleg met ons worden afgesproken.  De maandtermijn wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Een doorlopend krediet kan altijd boetevrij in één keer worden afgelost en ook tussentijds mag u boetevrij extra aflossen. Is het krediet ingelost dan hoeft u dat niet te beëindigen. U betaalt niets zolang er niets wordt opgenomen, maar houdt wel de ruimte achter de hand. handig als u weer eens geld nodig heeft.

De meeste banken kennen binnen het doorlopende krediet een gratis overlijdensrisicodekking gelijk aan de hoofdsom.  Bij de goedkopere aanbieders is dit vaak niet zo en moet dit apart wordne afgesloten gelijk aan de arbeidsongeschiktheidsdekking.

Het doorlopende krediet kan worden aangevraagd vanaf 21 jaar tot maximaal 65 jaar en dient uiterlijk op leeftijd 70 jaar volledig te zijn ingelost.

Voordelen:

 • Boetevrij in één keer in te lossen
 • Boetevrij extra aflossen
 • Vrije opname ruimte
 • Gratis overlijdensrisico in de meeste gevallen
 • vaste relatief lage maandlast
 • Flexibel

Nadeel:

 • Kredietruimte beperkt leencapaciteit voor eigen woning
 • Rente variabel
 • Fiscale aftrek eigen woningschuld niet mogelijk

Oftewel bij ons slaagt u altijd….of het nu om een oversluiting of een nieuwe aankoop gaat.

De persoonlijke lening

Een lening met een vaste einddatum

Een persoonlijke lening is prettig bij het financieren van zaken waarvan u vooraf de levensduur kunt bepalen. Denk daarbij aan een auto, bromfiets of caravan. Bij de persoonlijke lening leent u een vast bedrag tegen een vaste maandtermijnen een vaste rente.  U bepaalt samen met ons de leenperiode en de maandtermijn.

De maandtermijnen (annuiteit) wordt maandelijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

De minimum looptijd is 6 maanden, de maximale looptijd bedraagt veelal 120 maanden en in specifieke gevallen is een langere looptijd mogelijk. Een eenmaal met u afgesproken rente veranderd niet tijdens de looptijd.

U kunt ook eerder aflossen, bijvoorbeeld een groot bedrag ineens. Waar u dan rekening mee moet houden is dat de bank veelal hiervoor een boeterente berekend.  Bij steeds meer banken is dit niet het geval.

De persoonlijke lening is bij uitstek geschikt om relatief kleine verhogingen van de eigen woning schuld mee te financieren.  Waar een verhoging van de hypotheek vaak een langdurige en kostbare kwestie is, kan met een persoonlijke lening vaak binnen enkele dagen en tegen nagenoeg geen eenmalige kosten, een financiering worden geregeld.  Door het vaste aflossingsschema van bijvoorbeeld 120 maanden voldoet de lening aan de vereisten voor de fiscale aftrek van de eigen woning.

Voordelen:

 • vaste maandlasten en rente gedurende de looptijd
 • U weet vooraf waar u aan toe bent
 • Goede vorm voor object financiering vanwege verplichte aflossing
 • vaste looptijd
 • Gratis overlijdensdekking in veel gevallen
 • Kwalificeert als mogelijke lening voor de Eigen Woning schuld

Nadeel:

 • Niet boetevrij in te lossen (bij sommige aanbieders wel)
 • Hogere rentevoet dan andere kredietvormen
 • éénmaal ingelost is het bedrag niet meer op te nemen
 • kredietruimte beperkt leencapaciteit eigen woning

 

Wilt u uw zakelijke hypotheekmogelijkheden (tevens beleggingsobjecten)  in kaart brengen? Neem dan contact op of vul het offerteformulier in.

Veelgestelde vragen

Ik heb diverse verschillende kredieten met hoge rente’s , kan ik deze ook samenvoegen?

Ja, als verstrekking op inkomen binnen de normen valt, is het mogelijk om dure leningen over te sluiten in 1 nieuwe lening tegen een scherpe rente zoals die nu op markt geldt.  Indien u nu meer betaalt dan zo’n 6% is het ALTIJD verstandig om één van onze adviseurs te vragen om advies.

Verstrekt Weening Adviesgroep ook leningen aan ondernemers?

Wij kunnen krediet verstrekken (bemiddelen) voor ondernemers voor zover dat nodig is voor privé uitgaven. ook hypothecaire geldlening voor de ondernemer kunnen we aanbieden voor de eigen woning of zakelijke panden.  Zakelijke lease behoort ook tot de mogelijkheden op aanvraag.

Is een adviesgesprek echt nodig voor een eenvoudig product zoals een lening?

Een krediet lijkt inderdaad een eenvoudig product, maar achter het krediet gaat een hele financiële planning schuil. Waarbij vragen spelen zoals:  Wat betekent deze kredietverstrekking voor mijn toekomstige mogelijkheden bij aankoop van een woning.  Wat gebeurt er met het krediet bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid ?  Hoe past e.a. budgettair als onverhoopt de inkomenssituatie wijzigt ?  etc.

Wat moet ik doen bij een eventuele scheiding?

Als er sprake is van een scheiding en er loopt een krediet waarvoor u en uw partner gezamenlijk hebben getekend, dan dient ook het krediet, net zoals de hypotheek te worden aangepast waarbij 1 van de partners uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen.  Hiertoe kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.  Het is belangrijk dat dit soort zaken zo snel mogelijk na een scheiding worden geregeld, om latere problemen te voorkomen.

Beschikt Weening Adviesgroep ook over een leencalculator op de website?

Nee, Weening Adviesgroep ziet krediet echt als een adviesproduct en bij de vaststelling van leenruimte moet rekening worden gehouden met allerlei factoren. Zaken die onze adviseurs in de weging meenemen en vervolgens ontvangt u van ons vrij snel (meestal dezelfde dag) een opgave van de maximale leenruimte.

Standaard rekentools kunnen derhalve een fout beeld geven, of een verkeerde interpretatie geven.  Een goed advies kan alleen na een goede inventarisatie van de gegeven situatie.