Hypotheken

Algemene hypotheek informatie

Er zijn maar weinig momenten in uw leven waarop u een zo’n zwaarwegende beslissing neemt als het afsluiten van een hypotheek. U gaat immers een verplichting aan voor een periode van zo’n dertig jaar! Een verplichting waaraan u niet alleen nu moet kunnen voldoen, maar ook later. Zeker in een dergelijk geval is regeren vooruitzien, want wat gebeurt er als u (of uw partner) plotseling arbeidsongeschikt raakt? Of als u door krapte op de arbeidsmarkt uw baan verliest? Bent u dan gedwongen te verhuizen omdat u uw voor langere tijd aangegane financiële verplichtingen niet meer kunt opbrengen?

Wanneer u de juiste maatregelen heeft getroffen, zijn de gevolgen ook in dergelijke minder rooskleurige omstandigheden te overzien. Een goede en betrouwbare hypotheekadviseur helpt u daarbij een eind op weg. Hij wijst u niet alleen op de mogelijkheden, maar confronteert u ook met de onmogelijkheden! Hij zoekt met u naar een passende en voordelige hypotheek, daarnaast staat hij altijd klaar om u van advies te voorzien of de soms ingewikkelde materie voor u te ontrafelen.

De hypotheekadviseur van Weening Adviesgroep regelt daarnaast nog talloze andere zaken. Zaken waar u in eerste instantie misschien niet meteen aan denkt wanneer u een nieuwe hypotheek gaat afsluiten.

Woninghypotheken

Maatwerk in hypotheken

Als je een hypotheek nodig hebt, dan blijkt al gauw dat het hier gaat om een comlex product met vele mogelijkheden. Ons kantoor beschikt over een vijftal ervaren hypotheekadviseurs.

Samen met u brengen ze uw wensen en doelstellingen in kaart. Waarna rekeninghoudend met uw risicobereidheid wordt gekeken welk hypotheekproduct het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie.

In veel gevallen is dan niet de laagste rente doorslaggevend, maar het totale advies, waarbij ook wordt gekeken naar de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Op de markt van de woninghypotheken doen we met praktisch alle aanbieders zaken die via de onafhankelijke tussenpersoon werken. We kunnen daarom een goede vergelijking maken van de verschillende aanbieders op het gebied van de rente, de voorwaarden en de acceptatiecriteria.

Om u een indruk te geven, we doen zaken met de volgende aanbieders:

 • ASR Welthuis Hypotheken
 • Obvion Hypotheken
 • BLG Hypotheken
 • Syntrus Hypotheken
 • Attens Hypotheken
 • NIBC Hypotheken
 • Florius Hypotheken
 • Nationale Nederlanden
 • SNS Hypotheken
 • Reaal Hypotheken
 • ING Hypotheken
 • Westland Utrecht Hypotheekbank
 • Argenta Hypotheken
 • Lloyds Hypotheken
 • ABN Amro Hypotheken
 • Hypotrust Hypotheken
 • Etc…

Oftewel bij ons slaagt u altijd….of het nu om een oversluiting of een nieuwe aankoop gaat.

Ondernemershypotheek

Flexibele oplossingen via de ondernemershypotheek

Als ondernemer wordt je al snel geconfronteerd met allerlei bancaire regelgeving die de maximale verstrekking van een zakelijke hypotheek beperkt tot 60 tot 80% van de waarde van het bedrijfspand. Er is altijd eigen geld nodig, wat ten koste gaat aan de zo broodnodige liquiditeiten in het bedrijf.

Weening Adviesgroep kijkt samen met de ondernemer naar de mogelijkheden die er zijn om in combinatie met andere financieringsvormen of de vermogenspositie in privé, te komen tot een volledige financiering passend bij uw wensen en doelstellingen.

Het is zeker voor een zakelijke financiering noodzakelijk om vooraf een goede inventarisatie te maken van de mogelijkheden aan de hand van de wensen en doelstellingen van de ondernemer.  Wij beschikken over hypotheekadviseurs die kennis en kunde hebben als het gaat om het lezen van zakelijke cijfers en het interpreteren hiervan. Samen met u maken ze een analyse van het resultaat, de cash flow,  het eigen vermogen van uw onderneming en de ontwikkeling van uw bedrijf.  Aan de hand van een dergelijke analyse wordt de hypotheek bij een aantal markpartijen voorgelegd.

Wilt u uw zakelijke hypotheekmogelijkheden (tevens beleggingsobjecten)  in kaart brengen? Neem dan contact op of vul het offerteformulier in.

Scheepshypotheek

Waar je in het verleden een plezierjacht vrij eenvoudig kon financieren middels een scheepshypotheek, zijn deze mogelijkheden in de afgelopen jaren bijna allemaal komen te vervallen.

Voor de financiering van een plezierjacht zal nu in veel gevallen moeten worden gekeken naar de mogelijkheden die er zijn op de eigen woning, of middels verstrekking van krediet in de vorm van een persoonlijke lening eventueel met als onderpand het schip.

Weening Adviesgroep is al jaren actief in de watersportverzekeringen en scheepshypotheken- en financieringen.  Wij helpen u graag met het kijken naar de mogelijkheden die er nog zijn in de markt.

Wilt u snel uw mogelijkheden in kaart brengen, vul dan het offerteverzoek zo compleet mogelijk in, waarna u van ons een vrijblijvend advies ontvangt.

Recreatiehypotheek

Genieten zoals thuis met de recreatiehypotheek

Steeds meer mensen denken erover om een eigen vakantiehuis te kopen om in hun eigen tijd er even tussenuit te kunnen gaan. Even bijkomen van de drukte en de stress op het werk of in het gezin. Een heerlijke gedachte, maar is die ook bereikbaar?

Met een recreatiehypotheek van de Weening Adviesgroep maakt u uw dromen haalbaar. In de meeste gevallen is een hypotheek mogelijk tot zo’n 70- of 80% van de waarde van de vakantiewoning.  In sommige gevallen kan zelfs het volledige bedrag worden gefinancierd.  Ook indien de woning recreatief wordt verhuurd of permanent bewoond, blijven deze opties bestaan.

Wilt u meer weten? Vraag ons dan om een vrijblijvende offerte. Onze erkende hypotheekadviseurs bepalen aan de hand van de door u verstrekte informatie of een financiering mogelijk is en welke financiering het beste aansluit op uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Hierbij zullen we ook rekening houden met de eventuele financiering op de overwaarde van uw eigen woning indien dit voor u voordeliger is.

Seniorenhypotheek

Aanvullend pensioen uit de woning

Het komt steeds meer voor, dat mensen rondom de pensioenleeftijd over extra middelen willen beschikken, om het pensioeninkomen aan te vullen of grotere uitgaven te doen vanwege de aanschaf van een boot of een camper.

Met de nieuw fiscale regelgeving uit 2014 lijken deze mogelijkheden tot het verleden te behoren.  Niets is minder waar. Ook nu nog is het goed mogelijk om vanuit de overwaarde van de eigen woning gelden beschikbaar te maken als aanvulling op het inkomen of met als doel consumptieve bestedingen dit kan eventuele ook aflossingsvrij.

Kortom de overwaarde van de woning blijft een  mogelijkheid om extra inkomen uit te onttrekken of éénmalig en groot bedrag beschikbaar te maken.

Verschillende hypotheekaanbieders hebben voor deze doelgroep speciale hypotheekproducten ontwikkeld die het mogelijke maken om extra geld op te nemen, ondanks het lagere pensioeninkomen.

Wilt u ook extra liquiditeit beschikbaar maken? Wellicht voor consumptieve doeleinden, inkomensaanvulling of schenking, neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Krediethypotheek

Financiële ruimte op afroep middels de krediethypotheek

We kennen allemaal het probleem, dat er onverwachtse gebeurtenissen zijn, waardoor er tijdelijk extra middelen nodig zijn. In een dergelijke situatie is het handig als je vrij eenvoudig een opname kunt doen vanuit de hypotheek, zonder tussenkomst van de notaris en het opnieuw aanleveren van taxatie en inkomensstukken.

Middels een krediethypotheek kunt u vrij eenvoudig een kredietruimte creëren die op afroep beschikbaar komt. Pas nadat er feitelijk een opname is gedaan, bent u over de opname een rente verschuligd, die in verhouding tot de normale kredietrente behoorlijk aantrekkelijk is.

Daarnaast kan de krediethypotheek ook goed worden gebruikt bij de zogenaamde opeet-constructies waarbij senioren overwaarde aanwenden voor het aanvullen van pensioeninkomen of het overdragen van vermogen naar kinderen toe.

Flexibele ruimte nodig? Dan is de krediethypotheek wellicht de oplossing.

Tweede hypotheek

Bestaande hypotheek verhogen? De tweede hypotheek is de oplossing.

Als we extra financiële ruimte nodig hebben voor een verbouwing of een consumptieve besteding dan kunnen we kiezen voor een verhoging van de bestaande hypotheek. Wat veelal ook de gunstigste oplossing is. Maar er zijn ook situatie’s dat de bestaande bank geen verhoging toestaat, vanwege de acceptatiecriteria of een rente hanteert die fors hoger ligt dan vergelijkbare aanbieders in de markt.

Indien dat het geval is, dan kunnen we samen met u kijken naar de mogelijkheden van een tweede hypotheek bij een andere geldverstrekker of andere financieringsopties.

Risicoverzekering

Als er binnen het gezin onverhoopt één van de partners komt te overlijden, dan kan dat een enorme daling van het inkomen tot gevolg hebben en is het belangrijk dat de lasten van een hypothecaire geldlening betaalbaar blijven.

In de meeste gevallen, wordt er dan ook voor gekozen om de schuld af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering, zodat na overlijden de schuld kan worden ingelost of de vrijvallende gelden kunnen worden aangewend voor inkomstenaanvulling voor de achterblijvende partner.

Bij veel aanbieders op de markt kunt u een risicopremie online berekenen. U heeft daarmee een indicatie van de kosten.

Wij hebben er voor gekozen om dit niet te doen. Ook bij een makkelijk te vergelijken product als een risicoverzekering zijn er valkuilen. Zo zijn de “goedkoopste maatschappijen” vaak erg snel met een verhoging of een uitsluiting en verdient het soms aanbeveling om meteen voor een andere maatschappij te kiezen. Daarnaast is er een behoorlijk verschil in de voorlopige dekkingsmogelijkheden, wat van belang is indien de lening pas op een veel later tijdstip passeert.

Bij advisering van de overlijdensrisico verzekering kijken we ook verder dan alleen het afdekken van de hypotheek.  De vraag moet juist zijn, in welke situatie kom je terecht bij een eventuele overlijden.  Wat betekent dit voor de achterblijvende partner, voor het inkomen en eventuele uitkeringen vanuit de overheid of een pensioen. Hoeveel geld is er nodig om een tekort in inkomen aan te vullen ? en welke kosten ontstaan er bijvoorbeeld in de vorm van het wegvallen van een auto van de zaak,  het regelen van een uitvaart of het betalen van erfbelasting etc.  Het kan zo zijn dat de hypotheek wordt ingelost met een goedbedoelde overlijdensrisico, maar dat er geen geld is voor een uitvaart of betaling van erfbelasting etc.

Een goed advies, brengt de hele situatie in kaart en laat geen hiaten onbenoemd.

Woonlastenverzekering

Blijft uw last betaalbaar bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid?

Indien u in uw gezinssituatie wordt geconfronteerd met werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan zal dit een enorme impact hebben op uw inkomen en heeft dit direct invloed op de betaalbaarheid van vaste lasten.Onder het kopje arbeidsongeschiktheidspensioen, geven we nadere informatie.

Veelgestelde vragen

Kan ik ook buiten kantooruren een afspraak maken voor een adviesgesprek?

Ja, onze adviseurs maken ook afspraken buiten kantooruren, bijvoorbeeld ’s avonds bij u thuis.

Wat zijn de openingstijden van Weening Adviesgroep?

Tijdens kantooruren is ons kantoor geopend van 9.00 uur tot 17.00. Buiten kantooruren alleen op afspraak met één van onze adviseurs.  Voor schade en andere dringende zaken zijn we overigens altijd telefonisch bereikbaar, waarna zo nodig direct actie kan worden ondernomen.

Beschikt Weening Adviesgroep over de vereiste vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten?

Jazeker, Weening Adviesgroep heeft een collectieve vergunning voor Weening Adviesgroep BV onder nummer 12020609.  Dit houdt tevens in, dat wij beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt deze informatie downloaden op de site.

Werkt Weening Adviesgroep samen met meerdere verzekeraars en banken?

Ja, Weening Adviesgroep heeft van praktisch alle maatschappijen die via de tussenpersoon werken aanstellingen.  Voor verzekeringen en bankzaken kunnen we ondermeer de volgende maatschappijen aanbieden:  ASR, Avero, Aegon, Klaverblad, Noordhollandse1816, Amersfoortse, Nationale Nederlanden, Unigarant, Reaal (Vivat), VKG, Voogd en Voogd,  ING, SNS, BLG, Rabobank, Florius, Tellius, Attens, Syntrus, Lloyd, Hypotrust, Woonfonds, Obvion, WU bank etc.

Waarom beschikt de site van Weening Adviesgroep niet over rekentools voor de maximale verstrekking van hypotheek of de berekening van pensioentekorten etc.?

Dit is een bewuste keuze.  We willen met onze site iets vertellen over ons kantoor. We zijn een advieskantoor, waarbij het belangrijk is om uitgaande van de juiste informatie over uw persoonlijke situatie, uw wensen en doelstellingen alsmede uw risicobereidheid, te kijken welk product gegeven de situatie het beste past.

Standaard rekentools kunnen derhalve een fout beeld geven, of een verkeerde interpretatie geven. Een goed advies kan alleen na een goede inventarisatie van de gegeven situatie.