VerzekeringenParticuliere verzekeringen

Het juiste adres voor uw particuliere verzekeringen

Weening Adviesgroep adviseert en bemiddelt op het gebied van particuliere verzekeringen voor een 40-tal verzekeraars en heeft daaruit een eigen pakket samengesteld , tegen zeer gunstige voorwaarden en premie.

Het (schadeverzekerings) pakket bestaat onder ander uit de volgende onderdelen:

 • Opstalverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Autovezekering
 • Motorverzekering
 • Reisverzekering/annuleringsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Fiets- en bromfietsverzekering
 • Etc.

Wij kunnen bovenstaande verzekeringen aanbieden onder een eigen label, waarbij het uitgangspunt een zo compleet mogelijke dekking is, zonder eigen risico’s en tegen een scherpe premiestelling.   Naast ons eigen product, kunnen we alle overige particuliere verzekeringen aanbieden die denkbaar zijn.  Hiertoe beschikken we over een jarenlange ervaring en expertise.

Voor meer informatie over specifieke verzekeringen van de Weening Adviesgroep kunt u contact met ons opnemen.

Zakelijke verzekeringen

De adviseurs van Weening Adviesgroep zijn ook thuis in het MKB

Als er ergens de noodzaak is van een goed en gedegen verzekeringsadvies dan wel in het Midden en Kleinbedrijf.  Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat ZZP-ers zich niet of nauwelijks verzekeren en daarmee enorme risico’s lopen in hun eigen bedrijfs- en gezinssituatie, nog los van de risico’s die door de relaties van deze bedrijven worden gelopen.  Maar ook grotere MKB-ers onderschatten veelal de urgentie van een regelmatige check van het verzekeringspakket.  Niet voor niets gaat 60% van de bedrijven na brand failliet.

We willen hieronder een lijst geven van de noodzakelijke verzekeringen voor de ondernemer. Tegelijkertijd kiezen we er voor om ons tot een lijst te beperken.  Wat in uw specifieke situatie belangrijk is en of risico’s verzekerd moeten worden of ook zelf gedragen kunnen worden, is in elke situatie anders.  Indien u dat wenst, maken we van uw bedrijf een risicoanalyse, waarbij we samen met u het gehele verzekeringspakket in kaart brengen en aangeven waar verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn.  Hierbij spelen ook zaken een rol zoals risicopreventie en risico-inventarisatie.

Belangrijke verzekeringen zijn:

Zakelijk:

 • Opstalverzekering  (NB: Let bij een gehuurd pand op het huurdersbelang)
 • Goederen/inventaris (event. oogst/vee)
 • Bedrijfsschade  (winstderving na calamiteit zoals brand/machinebreuk)
 • Reconstructiekosten
 • Cyberverzekering  (gevolgen van een datalek/boetes)
 • Wagenpark
 • Ziekteverzuim
 • Pensioenregeling
 • Transport/eigen vervoer  (o.a. ook vervoer door derden)
 • Aansprakelijkheid bedrijf en /of beroep

Ondernemer zelf:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ongevallen
 • Ziektekosten
 • pensioen (in ieder geval overlijdensrisico)
 • Compagnonsverzekering

Uiteraard is deze opsomming niet uitputtend en slechts een algemene indicatie van de te verzekeren zaken. Bovenstaande checklist is wel een redelijke kapstok om eens naar uw eigen papieren te kijken.

Voor ondernemers is een periodieke check op zijn plaats, omdat bedrijven nu eenmaal continue in ontwikkeling zijn. Risico kunnen van dag tot dag wijzigen en dan is het fijn als je kunt klankborden met een vaste vertrouwde adviseur met kennis van zaken.  Weening Adviesgroep wil u hierin graag van advies zijn.

Oftewel bij ons slaagt u altijd….of het nu om oversluiten of een nieuwe aankoop gaat.

Veelgestelde vragen

Ik kan overal op het internet mijn verzekeringen particuliere afsluiten, wat is dan de meerwaarde van een adviseur ?

Dat is uiteraard een veelgestelde vraag. En inderdaad op het internet zijn alle verzekeringen te vinden en nog veel meer… Vooral dat laatste moet worden toegevoegd, het internet staat vol met aanbieders van verzekeringen en ook vol met actuele en NIET actuele informatie. Verouderde niet aangepaste sites. Prijsvechters die een scherp tarief wegzetten maar dan ook tegen een minimale adviesfunctie, waarbij vaak ook nog de prijzen in de vervolgjaren langzaam oplopen. Juist hier mag ja van ons meer verwachten.

Wat zijn de openingstijden van Weening Adviesgroep?

Tijdens kantooruren is ons kantoor geopend van 9.00 uur tot 17.00. Buiten kantooruren alleen op afspraak met één van onze adviseurs. Voor schade en andere dringende zaken zijn we overigens altijd telefonisch bereikbaar, waarna zo nodig direct actie kan worden ondernomen.

Beschikt Weening Adviesgroep over de vereiste vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten?

Jazeker, Weening Adviesgroep heeft een collectieve vergunning voor Weening Adviesgroep BV onder nummer 12020609. Dit houdt tevens in, dat wij beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt deze informatie downloaden op de site.

Werkt Weening Adviesgroep samen met meerdere verzekeraars en banken?

Ja, Weening Adviesgroep heeft van praktisch alle maatschappijen die via de tussenpersoon werken aanstellingen.  Voor verzekeringen en bankzaken kunnen we ondermeer de volgende maatschappijen aanbieden: ASR, Avero, Aegon, Klaverblad, Noordhollandse1816, Amersfoortse, Nationale Nederlanden, Unigarant, Reaal (Vivat), VKG, Voogd en Voogd, ING, SNS, BLG, Rabobank, Florius, Tellius, Attens, Syntrus, Lloyd, Hypotrust, Woonfonds, Obvion, WU bank etc.

Waarom beschikt de site van Weening Adviesgroep niet over rekentools voor de maximale verstrekking van hypotheek of de berekening van pensioentekorten etc.?

Dit is een bewuste keuze. We willen met onze site iets vertellen over ons kantoor. We zijn een advieskantoor, waarbij het belangrijk is om uitgaande van de juiste informatie over uw persoonlijke situatie, uw wensen en doelstellingen alsmede uw risicobereidheid, te kijken welk product gegeven de situatie het beste past.

Standaard rekentools kunnen derhalve een fout beeld geven, of een verkeerde interpretatie geven. Een goed advies kan alleen na een goede inventarisatie van de gegeven situatie.